Siamo professionisti nel campo del pre-press.

Lavoriamo in questo settore da 35 anni e nel 2007 abbiamo voluto dirigere il nostro sguardo oltre confine, verso i Paesi della Comunità Europea.

„Медия Кей Едиториале” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-0580-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 23.06.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-0580-C01

Бенефициент: Медия Кей Едиториале ООД
 
Обща стойност: 10.000,00 лв., от които 8.500,00 лв. европейско и 1.500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.